Your strategic innovation agency

500 fő, számtalan ellentétes érdek. Ismerős?

Olvasd el az esettanulmányunkat, amiből kiderül, hogyan lépett előre egy magyar nagyvállalat a szervezeti kultúra és a hatékony működés területén.


A KIHÍVÁS

Egy folyamatosan bővülő, 500+ főt foglalkoztató magyar nagyvállalat új stratégiájához szükség volt a szervezet optimalizációjára és a vállalati célok újradefiniálására.


Az EPIC-eszköztár segítségével a következő lépéseket tettük a vezetési és szervezeti kihívások feltérképezésére és megoldására:

1. Felmérés
Interjúkkal mértük fel a középvezetők helyzetét, ötleteit és kritikáit, míg a kollégák részletes kérdőívet töltöttek ki.


2. Diagnózis
A felmérések és interjúk kiértékelésével mintázatokat kerestünk, felrajzoltuk a probléma-térképet, ami számos szervezeti és vezetői kihívást mutatott.


3. Közös megoldás
A problématérképpel szembesítettük a vezetőket és workshopokon kerestünk velük közös megoldási kereteket, kompromisszumokat.

4. Tesztelés
A középvezetők által javasolt megoldások és a felmérés alapján összeállított megállapításaink alapján a felsővezetésnek készített jelentésünkben azonnali, a szervezeti felépítésre és kultúrára vonatkozó változtatásokat javasoltunk.


5. Katapult
A folyamat végén közös workshopokon értékeltük a változásokat azért, hogy a vezetők értsék és támogassák a változásokat és ezt közvetítsék kollégáik felé.

Magyarországon egyedülálló módon, szervezet-antropológiai kutatást és akciótervet kínáltunk a szervezeti működésben és a leadershipben jelentkező kihívások összekapcsolásával a hatékony működés érdekében.