Your strategic innovation agency

Mi az EPIC? Kreatív teljesítményjavítás?! Hogyan csináljuk?

Kíváncsi vagy rá, hogy lehet javítani az üzletviteli folyamatokat, fokozni a teljesítményt, ami kreatív problémamegoldásra is ösztönözni a kollégákat? Ismerd meg az EPIC toolkit lényegét!


EPIC = Elevating Performance, Inspiring Creativity – Teljesítményjavítás, Kreativitás Ösztönzése

Az antropológiai tudáskészlet felhasználásával az EPIC toolkit segít a szervezeteknek, hogy jobban megértsék belső működésüket és kultúrájukat, ügyfeleiket és versenytársaikat, így megalapozottabb döntéseket hozhatnak új termékek, szolgáltatások vagy marketingkampányok tervezésekor.


Így működik az EPIC-toolkit:

  1. Kutatás: Az EPIC első fázisában az üzleti antropológusok különböző módszerekkel, például résztvevő megfigyeléssel, interjúkkal és fókuszcsoportokkal gyűjtenek adatokat, hogy megértsék a szervezet kultúráját, az ügyfelek igényeit és viselkedését, valamint a versenyhelyzetet. Ez segít azonosítani a kihívásokat és lehetőségeket, és előkészíti a következő fázist.

  2. Tervezés: A kutatási fázisban gyűjtött adatok alapján az EPIC toolkit egy stratégiai terv kidolgozását támogatja, amely konkrét célokat, célkitűzéseket és intézkedéseket fogalmaz meg a folyamatok javítása érdekében. Ez magában foglalhatja új stratégiák, folyamatok kidolgozását vagy a meglévők finomítását.

  3. Végrehajtás: A terv kidolgozása után a szervezet megkezdheti az ajánlott változtatások végrehajtását. Ez magában foglalhat képzési és fejlesztési programokat vagy új eszközöket és technológiákat. A végrehajtási fázis folyamatos visszajelzéseket és akár további teszteléseket is tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az új stratégiák a kívánt módon működjenek.

  4. Értékelés: Végül az EPIC toolkit tartalmazza a tervezési folyamat teljesítményének folyamatos értékelését és mérését. Ez magában foglalja az olyan kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követését, mint az ügyfél-elégedettség, a tervezés hatékonysága és a bevétel növekedése. Az értékelés és a visszajelzések beépülnek a tervezési folyamatba a folyamatos fejlődés érdekében.


Az EPIC toolkit támogatásával a szervezetek olyan termékeket és szolgáltatásokat tervezhetnek, amelyek hatékonyabbak, eredményesebbek és vonzóbbak piacuk számára. A módszer lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy az eredményeket beépítve olyan termékeket és szolgáltatásokat hozzanak létre, amelyek az ügyfelek igényeire és viselkedésére, a kulturális kontextusra és a piaci versenyre épülnek, így jobb eredményeket érve el. Mindemellett, a saját szervezet mélyebb megismerése lehetővé teszi a vállalatok számára a belső folyamatok optimalizálását, a kommunikációs aszimmetria minimalizálását, a jobb és odafigyelőbb menedzsmentet, a vállalati célok közös követését, emelve a lojalitást és a munkatársak jól-létét és a hatékonyabb munkavégzést egyaránt.

Nézz bele az EPIC esettanulmányokba!